کابل تصویر RG59

بازدید : 2966قیمت: 3,400 تومان

دسته بندی : اتصالات و کابل های دوربین مدار بسته

کابل تصویر RG59
تمام مس
روکش PVC
فروش به صورت متریکابل فوق جهت اماکنی که سیم کشی برق انجام شده و یا مسیر ها طولانی می باشد که باید یک سیم یا کابل برق مناسب بدون افت اجرا شود استفاده می گردد.

همچنین زمانی که از یک تغذیه با امپر بالا استفاده می شود می توان از این کابل برای تصویربا سیم یا کابل تغذیه مناسب استفاده کرد.