امکانات دزد گیر کارا

امکانات دزد گیر کارا

همیشه همکارها دنبال یک دزدگیر بودن که بشه بیش از 30 یا 40 نقطه منحصر به فرد رو به دزدگیر وصل کنند و هر وقت یک چشم خطا داد بفهمند که خطا از کجا اتفاق افتاده یا خیلی شده این درخواستو همکار ها از ما داشتن که بتونیم از طریق نرم افزار دزدگیر و در زمانهای مختلف

دزدگیر هوشمند

نظر بدهید